Espazo Afable

Servizos Xurídicos

Profesional: Helena Salgado Seijas

Saber máis https://espazoafable.com/equipo/helena-salgado-seijas/

Consulta legal, resolución de conflictos, interposición de demandas e denuncias, recursos xudiciais, actuacións en sede xudicial.

Divorcios e separación, medidas de garda, custodia e alimentos, herdanzas, arrendamentos, servidumes e propiedade, relacións de veciñanza, contratos, reclamación de cantidades, seguros, accidentes de tráfico, delitos graves e leves, xuízos rápidos, alcolemias, lesións, violencia de xénero e ordes de protección, reclamacións de responsabilidade patrimonial ás Administracións Públicas…