Espazo Afable

Política de Privacidade

O Titular infórmalle sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios que poidan ser solicitados durante a navegación a través do Sitio web: https://espazoafable.com

Neste sentido, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD).

O uso de Sitio Web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como as condicións incluídas no  Aviso Legal.

Identidade do Responsable

 • Responsable:  Mª Ángeles Fátima Bermejo Rubio.
 • NIF: 33288421S
 • Domicilio:  Rúa de San Pedro 30, Baixo, 15703, Santiago de Compostela, A Coruña - España.
 • Correo electrónico:  info@espazoafable.com
 • Sitio Web:  https://espazoafable.com

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):

 • Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que o Titular informará ao usuario previamente con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para o fin ou fins que os solicita.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: O Titular manterá os datos persoais solicitados durante o tempo estritamente necesario para o fin ou os fins do tratamento. O Titular informará o usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade.
  No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais solicitados serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estea garantida.
  O Titular toma as precaucións necesarias para evitar ou acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar polo Sitio Web non é necesario que facilite ningún dato persoal.

Os casos nos que vostede si proporciona os seus datos persoais son os seguintes:

 • Ao facer un comentario sobre un artigo ou nunha páxina.

Dereitos

O Titular infórmalle que sobre os seus datos persoais ten dereito a:

 • Solicitar o acceso aos datos almacenados.
 • Solicitar unha rectificación ou a cancelación.
 • Solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Opoñerse ao tratamento.

Non pode exercitar o dereito á portabilidade dos datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e por tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilitase os seus datos nalgún momento, pode dirixirse ao Titular e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros do Titular.

Para exercitar os seus dereitos ten que enviar a súa petición xunto cunha fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou equivalente a un  a dirección de correo electrónico: info@espazoafable.com

O exercicio destes dereitos, non inclúe ningún dato que o Titular estea obrigado a conservar con multas administrativos, legais ou de seguridade.

Ten dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos persoais que lle concirnen infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando vostede conéctase ao Sitio Web para mandar un correo ao Titular, escribe un comentario nun artigo ou nunha páxina, subscríbese ao seu boletín está a facilitar información de carácter persoal da que o responsable é o Titular. Esta información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a súa dirección IP, nome e apelidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, dá o seu consentimento para que a súa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por — Dinahosting SL — só como se describe nas páxinas:

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular é diferente segundo o sistema de captura de información:

 • Formularios de comentarios: O Titular solicita datos persoais entre os que poden estar: nome e apelidos, dirección de correo electrónico e dirección de Sitio Web coa finalidade de respostar aos comentarios dos usuarios.

Existen outras finalidades polas que o Titular trata datos persoais:

 • Para garantizar el cumplimiento de las condiciones recogidas en la página de Aviso Legal y de la ley aplicable. Esto puede incluir el desarrollo de herramientas y algoritmos que ayuden al Sitio Web a garantizar la confidencialidad de los datos personales que recoge.
 • Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este Sitio Web.
 • Para analizar a navegación dos usuarios. O Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de cookies que se descargan no computador do usuario cando navega polo Sitio Web cuxas características e finalidade están detalladas na páxina de Política de Cookies.
 • Para xestionar as redes sociais. O Titular ten presenza en redes sociais. Se vostede faise seguidor nas redes sociais do Titular o tratamento dos datos persoais rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptou previamente.
  Pode consultar as políticas de privacidade das principais redes sociais nestas ligazóns:

  O Titular tratará os seus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informarlle das súas actividades, así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan.

  En ningún caso o Titular utilizará os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.

Seguridade dos datos persoais

Para protexer os seus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

O Sitio Web está aloxado en: Dinahosting SL. A seguridade dos datos está garantida, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para iso. Pode consultar a súa política de privacidade para ter máis información.

O Titular informa ao Usuario de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa condición de que dita cesión de datos estea amparada nunha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando o Titular dispoña do consentimento expreso do Usuario.

Con todo, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos, requirirase consentimento ao usuario informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Realizarase sempre cos máis estritos estándares de seguridade.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste Sitio Web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutras web compórtase exactamente da mesma maneira que se visitase a outra web.

Estes sitios web poden recompilar datos sobre vostede, utilizar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros e supervisar a súa interacción usando este código.

Política de Cookies

Para que este Sitio Web funcione correctamente necesita utilizar cookies, que é unha información que se almacena no seu navegador web.

Pode consultar toda a información relativa á política da recollida e tratamento das cookies na páxina de Política de Cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para ou tratamento dos seus datos é:

 • O consentimento do interesado.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

 • Datos identificativos.
 • Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

Conservación de datos persoais

Os datos persoais proporcionados ao Titular conservaranse ata que solicite a súa supresión.

Destinatarios de datos persoais

 • Google Analytics é un servizo de analítica web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google").
  Google Analytics utiliza "cookies", que son arquivos de texto situados no teu computador, para axudar ao Titular a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie achega do uso do Sitio Web (incluíndo a dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.
  Máis información en: https://analytics.google.com

Pode consultar como Google xestiona a privacidade no que respecta ao uso das cookies e outra información na páxina de Política de privacidade de Google: https://policies.google.com/privacy?hl=es

Tamén pode ver unha lista dos tipos de cookies que utiliza Google e os seus colaboradores e toda a información relativa ao uso que fan das cookies publicitarias en:

Navegación Web

Ao navegar polo Sitio Web pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír, a dirección IP, xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser utilizados para identificarlle.

O Sitio Web utiliza os seguintes servizos de análises de terceiros:

 • Google Analytics.

O Titular utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar ou sitio, estudar patróns de navegación e para recompilar información demográfica.

O Titular non se fai responsable do tratamento dos datos persoais que realicen as páxinas web ás que poida acceder a través das distintas ligazóns que contén o Sitio Web.

Exactitude e veracidade dos datos persoais

Vostede comprométese a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como un mantelos debidamente actualizados.

Como usuario do Sitio Web é o único responsable da veracidade e corrección dos datos remitidos ao Sitio Web exonerando ao Titular de calquera responsabilidade respecto diso.

Aceptación e consentimento

Como usuario do Sitio Web, declara que foi informado das condicións de protección de datos persoais, acepta e consente o seu tratamento polo propietario na forma e para os fins indicados nesta política de privacidade.

Para contactar con el Titular, suscribirse a un boletín o realizar comentarios en este sitio Web tiene que aceptar la presente Política de Privacidad.

Cambios na Política de Privacidade

O Titular resérvase o dereito para modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.